Model obrazovanja

Kantonalni plan i programPlan i program u svim našim obrazovnim institucijama odobren je od strane ministarstva obrazovanja u relevantnom kantonu FBiH. Minimalna odstupanja su moguća radi adaptacije sa ostalim našim programima i nastavom na engleskom jeziku. Diplome također izdaje ministarstvo obrazovanja u kantonu FBiH gdje se nalazi određena škola.


Nastava na engleskom jezikuU svim našim školama od predškolskog uzrasta do univerziteta nastava se većinom izvodi na engleskom jeziku i učenici su u mogućnosti da polažu APTIS i IELTS testove iz engleskog jezika.Cambridge programMeđunarodna osnovna i srednja škola u Sarajevu su Cambridge International Examinations centar i kao takve daju mogućnost učenicima da ostvare Cambridge diplome. U ponudi su: Cambridge Primary, Cambridge Secondary 1, Cambridge IGCSE i Cambridge Advanced programi.


Saxon kurikulumSaxon kurikulum je vrlo popularan širom svijeta, namjenjen djeci predškolskog uzrasta. Poštuje dječije potrebe i mogućnosti. Bazira se na mnoštvu aktivnosti koje su motivirajuće za djecu i razvijanju njihovih govornih sposobnosti. Ovaj program koristimo u našim vrtićima s ciljem efikasnijeg učenja gradiva uz engleski jezik.


Jolly PhonicsJolly Phonics je program učenja engleskog jezika, namjenjen za djecu u osnovnoj školi, sa akcentom na čitanje i pisanje kroz sintetičku fonetiku. Djeca u osnovnoj školi uz maternji jezik moraju imati i snažnu podlogu za učenje engleskog jezika što im Jolly Phonics program upravo omogućava.