Misija i vizija

Pružanje kvalitetne edukacijeMišljenja smo da obrazovni sistem mora ići u korak s vremenom i životnim prilikama. S tim u vezi u nastavi se koriste metode i pomagala tehničkog karaktera koja su neizbježna u 21. vijeku. Pametne table, elektronski dnevnik, online biblioteka, socijalne mreže kao alati za kolaboraciju i podršku prilikom učenja, mobile aplikacije koje obogaćuju nastavu, kabineti opremljeni za praktičan rad, plan i program koji spaja klasični obrazovni sistem sa savremenim Cambridge metodama, napredno učenje engleskog jezika kao neizbježan alat za uspješnu komunikaciju uz saradnju sa British Councilom i još mnoge druge stvari doprinose pružanju kvalitetnog obrazovanja što i jeste naša misija.

Stvaranje prilika za učenikeUz kvalitetno obrazovanje, bogat spektar vannastavnih aktivnosti, učešću na raznovrsnim projektima, istraživačkom radu, sportskom programu, mnoštvom takmičenja kako na lokalnom tako i na međunarodnom nivou, podrške za profesionalno usavršavanje i čvrstog temelja za pokretanje start-up ideja, mi stvaramo prilike i otvaramo vrata za uspješnu karijeru našim učenicima.